center Maitreja sodobni budizem v Sloveniji

Budistični  Center Maitreja

070 31 45 48

info@kadampa-si.org

kazalo tega spletnega mesta


član Nove kadamske tradicije –
Mednarodne zveve kadamskega budizma

www.kadampa.org

© Center Maitreja 2017

Temelji duhovne poti

Človek, ki živi samo zaradi materialnih stvari, odvzame svojemu življenju pomen in bo na koncu ostal praznih rok, kajti bistva našega življenje se ne da najti v posvetnih poslih in odnosih. Vsi želimo živeti srečno in brez problemov, a to je mogoče samo, če to znamo urediti sami – nihče drug nam ne zmore dati teh stvari.

Ko so Budo vprašali, kaj je bistvo duhovne poti, je odgovoril: “Odpovej se dejanjem, ki te vodijo do trpljenja. Loti se dejanj, ki ti prenašajo srečo. Nadzoruj svoj um!”


Bistvo duhovne poti

Duhovna praksa v bistvu pomeni pozitivna sprememba našega duha tako, da premagamo nemirne in negativne misli in dejanja ter gojimo mirne in pozitivne. S tem se lahko izognemo problemov in si ustvarimo srečo zdaj in v prihodnje. Da bi to dosegli, je potrebno, da urimo svoj duh z meditacijo.

Krepost, nekrepost in zablode

Z meditacijo urimo svoj duh, tako da premagamo negativne misli in dejanja, ki so viri naših problemov, in gojimo pozitivne misli in dejanja, ki so viri naše sreče. Da bi to lahko storili, se moramo najprej naučiti razločevati med pozitivnimi in negativnimi mislimi in razumeti povezavo med našimi mislimi in dejanji.

Zaupanje in navdušenje za prakso

Ko smo se enkrat prepričali, da se moramo lotiti duhovne prakse, se pripravimo na prakso z razvijanjem zaupanja in navdušenja: to nam prinese močno pozitivno energijo, ki nas bo pripeljala do želenih rezultatov.

Praksa moralne discipline

Moralna disciplina je samo jedro duhovne poti. Je duševna praksa, ki nas varuje pred negativnimi dejanji in nam prinaša mir in zadovoljstvo zdaj in v prihodnje.

Praksa moralne discipline temelji na odločitvi, da se bomo vzdržali negativnih in neprimernih dejanj in misli, s katerimi bi škodili sebi in drugim. Take negativnosti so duševna nesnaga, ki nas ves čas spravlja v nesrečo. S prakso moralne discipline se varujemo nesreče in problemov ter očiščujemo svoj duh. Z moralno disciplino imamo nadzor nad svojimi dejanji in čustvi, in uživamo notranjo svobodo. Če ohranjamo dobro moralno disciplino, bomo spoštovali sami sebe in tudi drugi nas bodo spoštovali.

Bistvo te prakse sta urjenji v občutku sramu in obziru.

Občutek sramu

Občutek sramu je duševni dejavnik, s katerim se izogibamo neprimernim dejanjem iz razlogov, ki se nanašajo na nas same. Je vrsta samo-spoštovanja, s katero mislimo npr. »To dejanje ni v skladu z mojimi prepričanji oz. načeli. Sram bi me bilo pred sabo ali pred drugimi, če bi se tako obnašal.«

Obzir

Obzir je duševni dejavnik, s katerim se izogibamo neprimernim dejanjem iz razlogov, ki se nanašajo na druge. Je vrsta spoštovanja drugih, s katero mislimo npr. »To vedenje bi lahko povzročilo probleme in nevšečnosti drugim, zato se ga bom vzdržal.«

S prvim se izogibamo tistim stvarem, ki nam povzročajo probleme in trpljenje. Z drugim ustvarjamo pozitivno energijo, ki je vir naše sreče. Da bi lahko storili oboje, se moramo naučiti nadzorovati svoj um s prakso meditacije.

Glede na to, da vsi želimo živeti srečno in brez problemov, je potrebno, da vsi prakticiramo duhovno pot. In glede na to, da je temelj duhovne poti praksa meditacije, se moramo vsi naučiti meditirati.

Tako se bomo izogibali problemov in si zagotovili srečo: prav to je smoter duhovne vaje.

Drugi članki s podobno tematiko, ki vas bodo morda zanimali:

Čuječnost

Razvoj trajne sreče

Seznam vseh člankov je tu.

Informacije o našem duhovnem programu so tu.