center Maitreja sodobni budizem v Sloveniji

Budistični  Center Maitreja

070 31 45 48

info@kadampa-si.org

kazalo tega spletnega mesta


član Nove kadamske tradicije –
Mednarodne zveve kadamskega budizma

www.kadampa.org

© Center Maitreja 2017

Kako premagamo strah, paniko in tesnobo

Zelo malo ljudi je brez strahu. Za veliko nas sta strah, panika in tesnoba vsakdanja neprijetnost, in v skrajnih primerih nam lahko kvarijo vse življenje.

Ta problem pa ima rešitev. Glede na to, da sta strah in tesnoba duševni stanji in obstajata samo v umu, so tudi njuni viri samo v umu. In to pomeni, da se jih lahko znebimo samo z izboljšanjem svojega uma, neodvisno od zunanjih pogojev.

Buda je podal mnoge meditacije, ki nam pomagajo premagati strah in tesnobo. Z redno vztrajno prakso teh meditacij lahko postopoma živimo brez strahu.


Razvoj zaupanja in samozavesti

Če si želimo živeti brez strahu in tesnobe, se moramo najprej prepričati, da je to mogoče in da smo mi sami sposobni to doseči. To pride z razumevanjem, da vsi strahovi in vsi predmeti strahu nastanejo izključno iz negativnosti v našem lastnem duhu in da se jih lahko znebimo tako, da se naučimo obvladovati svoj duh.

Kako premagati strah s potrpežljivostjo

Bistvo naših čustvenih problemov, kakor je strah, je v glavnem le to, da ne moremo sprejeti stvari takih, kakršne so. Meditacija na potrpežljivost nam pomaga, da se naučimo potrpežljivega sprejemanja in s tem zmanjšamo strah.

Spreobrnitev negativnega strahu v pozitivnega

Ponavadi nam strah povzroča le neprijetnost, nič koristnega. Z razumevanjem pravih vzrokov strahu lahko spreobrnemo svoj strah sebi v korist tako, da razvijemo strah pred negativnim dejanji v prihodnje. Ta pozitiven strah nam ne prinese duševnega nemira temveč nas zavaruje pred problemi in trpljenjem v bodočnosti.

Očiščenje negativne karme

Vsi problemi, trpljenje in strah, ki nas nadlegujejo, nastanejo iz negativnih potencialov v naši zavesti, posledic prejšnjih negativnih dejanj oz. negativne karme. Buda je razložil mnoge metode za očiščenje negativne karme, npr. meditacijo na želelno ljubezen, tj. ljubezen, ki drugim želi mir in srečo.

Zatekanje k Trem draguljem

Zatekanje je osnovna budistična praksa, s katero varujemo svoj duh pred negativnostmi, nevarnostmi in strahom. Zatekamo se k “Trem draguljem” – Budi, Darmi in Sangi. S to prakso očiščujemo negativno karmo, ki je glavni vzrok našega strahu, in ustvarjamo obilje pozitivne karme, ki je glavni vzrok uresničitve naših želja. Zaščiteni smo pred duševnim in telesnim trpljenjem, ki nam ga prizadevajo vse vrste zunanjih in notranjih sovražnikov. Praksa zatekanja temelji na pozitivnem strahu pred negativno karmo in na zaupanju v Tri dragulje.

Resnična narava našega jaza

Svojega jaza se oklepamo, kot da bi imel resničen obstoj. Iz tega napačnega pojmovanja jaza nastanejo vse zablode, vključno s strahom. Ko razumemo, da resnično obstoječega jaza ni, bo konec našega strahu!