center Maitreja

Naš center

Več informacije:

Center Maitreja je v bistvu skupnost ljudi, ki si prizadevajo izboljšati življenje, tako sebi kot drugim, s tem, da izboljšajo svoj duh. Glavna metoda za izboljšanje duha je ta, da razvijamo notranji mir, glavna metoda za razvijanje notranjega miru pa je meditacija.

Notranji mir je skrajno pomemben za naš svet: brez notranjega miru ni mogoče ustvariti zunanjega miru in ljudje bodo še naprej doživljali vse hujše probleme zaradi sporov in spopadov v sedanjem svetu. Zato je razvijanje notranjega miru  nujno potrebno za vse ljudi na tem svetu.


Naš center se imenuje po Maitreji, ki se je pojavil pred 2.500 leti kot eden glavnih Budovih učencev. Maitreja je tudi Buda ljubeče dobrote, ki mu je najdražja želja ta, da bi bili vsi ljudje srečni in prosti trpljenja. 

V podobah, tako kot tu na desni, pogosto vidimo, kako Maitreja sedi na stolu namesto v običajnem medita-cijskem položaju: to simbolizira, da ima tesno povezavo z našim sodobnim svetom in ima posebno moč pomagati ljudem tega sveta, da najdejo mir in srečo. To je tudi cilj našega centra.


To simbolizira tudi znak našega centra (na desni). Znak predstavlja kolo Darme – simbol budizma na splošno – ki ima v sredini srce ljubezni in dobrote, in, kakor sonce, izžareva Budovo modrost, tako da vsi ljudje prejemajo blagoslove ljubezni in sreče.

Naš center je del Nove Kadamske Tradicije mahajanskega budizma (NKT), globalnega združenja, ki ga sestavlja več kot tisoč meditacijskih centrov in skupin in ki je razširjeno po vsem svetu (International Kadampa Buddhist Union – Mednarodno združenje kadamskega budizma).


center Maitreja sodobni budizem v Sloveniji

© Center Maitreja 2017

Budistični  Center Maitreja

070 31 45 48

info@kadampa-si.org