center Maitreja sodobni budizem v Sloveniji

Budistični  Center Maitreja

070 31 45 48

info@kadampa-si.org

kazalo tega spletnega mesta


član Nove kadamske tradicije –
Mednarodne zveve kadamskega budizma

www.kadampa.org

© Center Maitreja 2017

Čuječnost

Čuječnost je že več kot 2,500 let temelj budistične prakse. Danes je vedno bolj cenjena v psihologiji in terapiji, uporabljajo pa jo tudi številne izobraževalne, klinične in celo poslovne organizacije za zmanjševanje negativnih duševnih stanj, (stres, depresija, jeza, tesnoba, občutek nemoči itn.) in za izboljševanje pozitivnih duševnih stanj (samozavest, potrpežljivost, duševno ravnotežje itn.).

Najprej se naučimo čuječnosti v meditaciji, potem jo uporabljamo v vseh vsakdanjih dejavnosti, in si tako temeljito izboljšamo kakovost svojega življenja.

Motivacija

Vse, kar počnemo, je odvisno od naše motivacije. Da bi vložili v svojo prakso močno pozitivno energijo, ki nam bo prinesla zaželene rezultate, potrebujemo močno motivacijo. To razvijemo s kontemplacijo o koristih prakse čuječnosti. Npr. :

Smotrno življenje

Vsi si želimo smotrno življenje, življenje, ki ima pomen. Da bi to dosegli, ne smemo dovoliti, da nas zavajajo zunanje stvari.

Zunanje stvari, npr. imetje, denar, ugled, lepota, zabava itn. nam lahko prinesejo površno in kratkotrajno srečo, vendar nam povzročajo tudi veliko skrbi in trpljenja. Nikoli nam ne bodo prinesle prave trajne sreče, po kateri v srcu vsi hrepenimo.

Zunanje stvari so minljive in jih ne moremo vzeti s sabo, ko umremo. Če iščemo v njih glavni smoter življenja, se varamo in bomo končno ostali praznih rok.

S tem življenjem imamo priložnost doseči stanje najvišjega trajnega notranjega miru, ki se imenuje “nirvana” oz. razsvetljenje. To je stanje nevarljive in dokončne sreče in je pravi smoter našega življenja.

Dejanska praksa čuječnosti

Pravi predmet čuječnosti so naše misli. S skrbnim opazovanjem svojih duševnih stanj se bomo lahko izogibali negativnim mislim in gojili pozitivne.

Negativna duševna stanja, kot so jeza, zavist, pohlep, zamera, navezanost, samoljubje itn. so zablode. Zablode delujejo tako, da nam uničujejo notranji mir in nas silijo k škodljivim dejanjem: druge funkcije nimajo. Zablode so naši notranji sovražniki.

Zablode nastanejo zaradi neprimerne pozornosti. Jeza, na primer, nastane s tem, da smo pozorni na domnevne napake določene osebe ali stvari in pozabimo na njene dobre strani. Navezanost nastane na nasprotni način: s tem, da prezremo napake in smo pozorni samo na privlačne lastnosti stvari.

S čuječnostjo se lahko izogibamo neprimerne pozornosti in se tako varujemo pred zablodami in njihovimi nezaželenimi posledicami.

Praktična uporaba čuječnosti

Če si želimo izogibati negativnim duševnim stanjem in negativnim dejanjem, ki nastanejo iz njih, je potrebno identificirati in preprečiti njihove vzroke v naši lastni zavesti in vestno uporabljati čuječnost v vsakdanjem življenju.

Čuječnost prakticiramo najprej v meditaciji in potem tudi zunaj meditacije. Praksa čuječnosti postopoma spremeni naša duševna stanja iz nemirnih oz. negativnih v mirna oz. pozitivna stanja, tako da postanemo bolj miren in pozitiven človek.

Vsako meditacijo je treba ponoviti, dokler ne opazimo temeljite spremembe v svojem duhu. Popolno spoznanje določene meditacije smo dosegli šele takrat, ko nikoli ne nastanejo misli, ki so neskladne s predmetom te meditacije. S tem se bo tudi naše vedenje naravno spremenilo.


Drugi članki s podobno tematiko, ki vas bodo morda zanimali:

Temelji duhovne poti

Predmeti čuječnosti

Razvoj trajne sreče

Seznam vseh člankov je tu.

Informacije o našem duhovnem programu so tu.